Skip to content Skip to footer

Ceny złomu 2023: Prognozy i trendy rynkowe

Wraz z rosnącym zainteresowaniem gospodarką o obiegu zamkniętym, ceny złomu odgrywają coraz większą rolę w globalnym handlu. Czy 2023 rok przyniesie zmiany dla tego sektora? Sprawdźmy, jakie są prognozy i trendy na przyszły rok.

Aktualny stan rynku złomu

Rynek złomu jest jednym z kluczowych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym. Złom stalowy, miedziany, aluminiowy czy żelazny to surowce wtórne, które po odpowiednim przetworzeniu mogą być ponownie wykorzystane w produkcji. To nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także ekonomiczne – przetwórstwo złomu zazwyczaj jest tańsze niż wydobycie nowych surowców.

Ceny złomu są uzależnione od wielu czynników – m.in. od cen surowców na światowych rynkach, popytu na metale, kosztów transportu czy kursów walut. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany na tym rynku, głównie za sprawą rosnącego popytu na surowce wtórne i zmian w polityce gospodarczej wielu krajów.

Prognozy na 2023 rok

Analizując prognozy na 2023 rok, można zauważyć, że ekspertów nie brakuje optymizmu. Oczekuje się, że ceny złomu będą kontynuowały trend wzrostowy, który obserwujemy od kilku lat. Przede wszystkim wynika to z rosnącego popytu na surowce wtórne, szczególnie w krajach rozwijających się, które intensywnie inwestują w rozwój infrastruktury.

Dodatkowo, polityka wielu krajów skierowana na ograniczenie emisji CO2 i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym sprzyja wzrostowi cen złomu. Warto podkreślić, że przetwórstwo złomu jest znacznie mniej emisyjne niż wydobycie nowych surowców, co jest szczególnie istotne w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.

Wpływ pandemii na rynek złomu

Pandemia COVID-19 wpłynęła na niemal wszystkie sektory gospodarki, a rynek złomu nie jest wyjątkiem. Zamknięcie wielu zakładów przemysłowych i ograniczenie produkcji w 2020 roku spowodowało spadek popytu na surowce wtórne. Jednakże, wraz z ożywieniem gospodarczym i powrotem do normalności, popyt na złom zaczął ponownie rosnąć, co z pewnością wpłynie na ceny w 2023 roku.

Podsumowanie

Rok 2023 zapowiada się obiecująco dla rynku złomu. Prognozy wskazują na kontynuację trendu wzrostowego cen, co jest zgodne z globalnymi trendami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym. Pandemia COVID-19 miała swoje konsekwencje, ale wydaje się, że rynek złomu skutecznie sobie z nimi radzi i wraca na ścieżkę wzrostu.

Poczytaj również o ceny złomu 2023 właśnie tutaj.