Skip to content Skip to footer

Rozszyfrowanie EKG: Co warto wiedzieć?

Elektrokardiogram, popularnie znany jako EKG, to podstawowe narzędzie diagnostyczne używane w medycynie. Choć wydaje się skomplikowane, zrozumienie podstawowych elementów EKG jest możliwe nawet dla osób bez medycznego wykształcenia. W tym artykule postaramy się przybliżyć, jak wygląda opis EKG i co oznaczają poszczególne jego elementy.

Czym jest EKG?

EKG to badanie, które rejestruje aktywność elektryczną serca. Jest to nieinwazyjna procedura, podczas której elektrody umieszczone na skórze pacjenta rejestrują impulsy elektryczne, które serce generuje podczas każdego cyklu pracy. Wynik badania przedstawiany jest w formie wykresu, który pokazuje, jak prąd elektryczny przepływa przez serce w określonym momencie.

Elementy EKG

Każdy cykl pracy serca na wykresie EKG reprezentowany jest przez serię fal i linii, które mają swoje nazwy: fala P, kompleks QRS, fala T i fala U. Opis EKG polega na analizie tych elementów.

Fala P reprezentuje depolaryzację przedsionków, czyli moment, kiedy przedsionki serca się kurczą. Kompleks QRS to zapis depolaryzacji komór – najważniejszej fazy pracy serca, podczas której dochodzi do wyrzutu krwi do układu krążenia. Fala T odpowiada za repolaryzację komór, czyli moment, kiedy komory serca się rozkurczają i napełniają krwią na nowo. Fala U to najmniej znana część cyklu, której funkcja nie jest do końca zrozumiała, ale może być związana z repolaryzacją mięśni komór.

Interpretacja EKG

Interpretacja EKG polega na ocenie rytmu serca, częstości akcji serca oraz analizie poszczególnych fal i odcinków. Lekarz ocenia, czy rytm jest prawidłowy (sinusowy) czy nieprawidłowy, czy częstość pracy serca jest w normie, czy występują jakiekolwiek nieprawidłowości w kształcie i czasie trwania fal.

Opis EKG może zawierać informacje o występowaniu arytmii, przerostu komór, niedokrwienia serca, zawału serca, a nawet niektórych zaburzeń elektrolitowych.

Podsumowanie

EKG to niezwykle ważne narzędzie w diagnostyce sercowo-naczyniowej. Pomimo że jest to badanie techniczne i wymaga specjalistycznego szkolenia do interpretacji, podstawowe zrozumienie, czym jest EKG i jak wygląda jego opis, może pomóc pacjentom lepiej zrozumieć swoje stany zdrowia i choroby. Pamiętaj jednak, że samodzielna interpretacja EKG bez odpowiedniego wykształcenia medycznego może prowadzić do błędnych wniosków. Zawsze powinno to być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Poczytaj również o opis ekg właśnie tutaj.