Skip to content Skip to footer

Instalacja elektryczna w domu

Przyłączenie domu do sieci elektromagnetycznej będącej w zarządzie firm energetycznych wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej. Schemat instalacji elektrycznej w domu powinien wykonać specjalista posiadający stosowne uprawnienia w tym zakresie. To ważne nie tylko ze względu na parametry techniczne i funkcjonalne przyszłej instalacji, ale przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.

Sieć elektryczna zewnętrzna

Do sieci budynki łączy się przy pomocy tablic złączowych TZ, które lokalizuje się w linii obwodu działki, czyli ogrodzenia. Tablice złączowe to miejsce zabezpieczeń głównych. Nad tablicą umieszcza się liczniki służące do pomiaru energii czynnej oraz kolejne zabezpieczenia. Sposób montowania tablicy i liczników opisuje dokumentacja wykonana przez zakład energetyczny w warunkach technicznych przyłączenia. Taką dokumentację tworzy się na etapie uzyskiwania wszelkich zgód przed postawieniem budynku lub przed rozpoczęciem remontu kapitalnego.

Od tablicy złączowej i licznikowej do budynku przeciąga się kabel zasilający w elastycznych rurach, które umieszcza się w wykopie ziemnym. Kabel do budynku wprowadza się przez otwór w płycie fundamentowej.

Domowa sieć elektryczna

Rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Schemat instalacji elektrycznej w domu jest planem przewidującym rozmieszczenie gniazd zasilających i punktów świetlnych oraz przebieg tras przewodów elektrycznych.

Fachowiec zajmujący się projektowaniem sieci domowej musi opierać się na projekcie budowlanym. Z kolei osoby układające sieć elektryczną w budynku powinny trzymać się projektu tejże sieci. Jeśli na etapie wykonania wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany, to należy je nanieść na schemat instalacji elektrycznej. Znajomość przebiegu instalacji ukrytej pod podłogami czy tynkami jest podstawą bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania budynku oraz na wypadek przyszłych remontów.

Ile kosztuje wykonanie schematu domowej sieci elektrycznej?

Koszty wykonania projektu zależą głównie od wielkości budynku. Znaczenie ma także architektura, np. klatki schodowe, dodatkowe obwody zasilające zewnętrzne tarasy czy balkony, instalacja pod urządzenia o zwiększonej mocy. Nierozbudowane projekty instalacji kosztują kilkaset złotych. Projekty większe to wydatek nawet kilku tysięcy złotych. Jednak ze względu na bezpieczeństwo nie warto oszczędzać na projekcie instalacji.