Skip to content Skip to footer

Inwentaryzacja środków trwałych – kiedy należy ją robić?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i pełne księgi rachunkowe ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych. Kiedy należy ją wykonać?

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzację środków trwałych najczęściej przeprowadza się ostatniego dnia roku obrotowego. Nie jest to jednak termin, który jest ostateczny. W ustawie są dopuszczalne także inne daty.

Należy pamiętać, aby Inwentaryzacja środków trwałych została przeprowadzona nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem roku. Końcowy termin przypada do 15. dnia roku następnego.

Jak przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Jest możliwość zastosowania trzech metod inwentaryzacji. Pierwszą z nich jest spis z natury, który jest sposobem najczęściej wykorzystywanym.

Kolejną metodą jest potwierdzenie sald. W tej metodzie należy potwierdzić stany księgowe pasywne i aktywne z obu stron pomiędzy kontrahentami. Jest to metoda, którą stosuje się tylko i wyłącznie, gdy środki trwałe firmy znajdują się u innych przedsiębiorstw. Ostatnią metodą jest weryfikacja stanu ewidencyjnego i stosuje się ją wyłącznie, gdy dostęp do środków trwałych jest utrudniony.

Dlaczego przeprowadza się inwentaryzację środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych wykonywana jest po to, aby ustalić stan poszczególnych składników aktywów.

W ustawie nie ma dokładnych wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz spisowy, ale na pewno powinny znaleźć się w niej takie składniki, jak nazwa inwentaryzowanego składnika i ilość w odpowiednich jednostkach miary.