Skip to content Skip to footer

Na czym polega system oświetlenia awaryjnego?

Oświetlenie awaryjne sprawia, że osoby, które są w danym budynku, będą bezpieczne w momencie, kiedy nagle zostanie odłączone zasilanie prądu właściwego. Dlatego instalacja tych systemów w budynkach użytku publicznego jest obowiązkowa. Jednak coraz częściej zdarza się, że i właściciele domów jednorodzinnych również decydują się na instalację oświetlenia awaryjnego.

Norma PN-EN 1838

Według powyższej normy ustalone jest, że oświetlenie awaryjne określa kilka rodzajów oświetlenia. Za tym pojęciem kryje się również oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie strefy otwartej, drogi ewakuacyjnej i oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

Dodatkowo w skład systemu oświetlenia awaryjnego wchodzi też oświetlenie zapasowe. Cały system oświetlenia awaryjnego powinien załączać się w danym budynku w chwilę po wyłączeniu właściwego zasilania. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że oświetlenie ewakuacyjne nie jest oświetleniem awaryjnym i nigdy w pełni go nie zastąpi.

Spokojnie, bez paniki

Włączenie się oświetlenia awaryjnego przeciwdziała powstawaniu paniki. W budynkach, w których przebywa bardzo dużo ludzi, nagła ciemność mogłaby spowodować bardzo dużą panikę, a co za tym idzie, zagrozić ogromnym niebezpieczeństwem dla przebywających tam ludzi.

Zapalenie się oświetlenia awaryjne i oświetlenia ewakuacyjnego pozwala na szybką i sprawną ewakuację danych osób. Nikt nie musi poruszać się po omacku, ponieważ wszystko jest doskonale oświetlone.

Oznakowania ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne informują o ewentualnych zagrożeniach oraz pokazują dokładnie całą drogę ewakuacyjną. Takie znaki najczęściej są diodami LED i umieszcza się je w miejscach newralgicznych, dwa metry nad podłogą. Ewakuacyjne znaki informują o skrzyżowaniu się korytarzy, stopniach, progach, drzwiach wyjściowych.

Nagłe wyłączenie się światła zagraża bezpieczeństwu osób, które w danym pomieszczeniu lub budynku się znajdują. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie, jest ono możliwe tylko wtedy, gdy nagle załączy się całe oświetlenie awaryjne. Działanie tego systemu jest na ogół bardzo sprawne.