Skip to content Skip to footer

Skup platyny

Prowadzenie skupu metali szlachetnych wymaga posiadania odpowiedniej do tego wiedzy oraz doświadczenia. Świat się rozwija, a co za tym idzie, sposoby skupu prowadzone są obecnie w wielu formach – poza tradycyjnym dostarczaniem osobiście przedmiotów sprzedaży prosto do skupu, można dzisiaj skorzystać również z formy wysyłkowej, bądź odbioru w miejscu zamieszkania. Istotne jest także umożliwienie klientom sprzedaży elementów pod różną postacią, dzięki czemu firma staje się dużą konkurencją dla innych przedsiębiorstw tej samej branży.

Skup platyny

Pierwiastek ten należy do grupy platynowców i obecnie stanowi jeden z najdroższych metali. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza jego cena trzykrotnie przewyższała cenę złota, co spowodowało wzrost zainteresowania jego odzyskiem, a tym samym rozwój skupu platyny. Obecnie jej cena waha się od 90 zł do 103 zł za gram, w zależności od nazwy produktu z którego jest odzyskiwana.

Właściwości i występowanie platyny

Jest to metal o barwie srebrzystobiałej charakteryzujący się wysokim połyskiem. Nie wchodzi w reakcje z większością kwasów, gazów i metali, roztwarza się natomiast w wodzie królewskiej. Reaguje z silnymi zasadami, cyjankami, siarką i halogenami. Występuje zazwyczaj w postaci ziaren, zdarza się również odnaleźć niewielką bryłkę, której waga nie przekracza 10 kg. Jedyną czystą postacią, którą można odnaleźć w przyrodzie jest sperrylit, który obficie występuje w okolicach Sudbury w Kanadzie. Platyna jest metalem dość rzadkim – zwykle spotykana w zasadowych skałach magmowych oraz skałach osadowych.

Zastosowanie platyny

Dzięki wysokiej temperaturze topnienia i znacznej odporności na działanie czynników chemicznych platyna znalazła zastosowanie w przemyśle, medycynie i jubilerstwie. Wykorzystywana jest przy produkcji elementów przeznaczonych do budowy katalizatorów samochodowych, części urządzeń pomiarowych, a w szczególności rezystorów służących do pomiaru temperatury oraz niektórych termopar. Wykorzystywana jest w chemioterapii i służy walce z nowotworami.

Artykul napisany we współpracy z firmą ZlomWeglika.pl