Skip to content Skip to footer

Sprzątanie świata

Czyste centra miast, osiedla czy też pasów zieleni i parków jest bardzo ważne dla człowieka z wielu względów. Po pierwsze czyste środowisko to zdrowe środowisko do życia, pracy i wypoczynku. To właśnie dlatego w wielu dużych i małych miastach w całej Polsce ale również na świecie prowadzona jest akcja ekologiczna pod nazwą Sprzątanie Świata (z ang. Clean up the world).

Pierwsza akcja sprzątania miasta została przeprowadzona w Sydney w Australii dwadzieścia lat temu (1989). Wtedy to ponad 40 tysięcy mieszkańców miasta przystąpiło do akcji sprzątania terenów portowych. Sukces akcji sprawił że rok później objęła ona całą Australię a podczas kolejnych lat również inne kraje. Każdego roku przybywa nowych uczestników akcji. W większości krajów akcja Sprzątanie Świata organizowana jest w trzeci wekeend września.

Polska uczestniczy w akcji sprzątania świata od 1994 roku. Jej koordynatorem i jednocześnie patronem jest Fundacja Nasza Ziemia. Głównym celem akcji jest oczyszczenie ulic, osiedli parków i innych terenów zielonych z zanieczyszczeń komunalnych. Porządkowanie i sprzątanie poza usunięciem śmieci ma przede wszystkim na celu zbudowanie i poszerzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa już od najmłodszych lat. To właśnie dlatego w akcji sprzątania świata biorą udział uczniowie wielu Polskich szkół i harcerze a także członkowie istniejących na terenie naszego kraju organizacji ekologicznej oraz innego rodzaju ochotnicy. W trakcie akcji dane miasta podzielone są na określone obszary, do których przydzielane są grupy sprzątających. Bardzo często akcje w danych latach apeluje się o poświęcenie odpowiedniej uwagi i troski pewnym ściśle określonym obszarom. Przykładowo w roku 2008 w Polsce w trakcie akcji Sprzątania Świata najwięcej uwagi poświęcone było obszarom leśnym. Na sprzątanie świata należy wyposażyć się w odpowiednie zestawy do sprzątania dostępne na stronie https://mopy-ceg.pl/. Osoba sprzątająca wyposażona w odpowiedni zestaw do sprzątania może bezpiecznie zbierać śmieci nie brudząc się.