Skip to content Skip to footer

W jakim celu przeprowadzana jest wycena przedsiębiorstw

Firmy z różnych sektorów gospodarki okresowo lub sporadycznie zlecają przeprowadzenie wyceny swojego przedsiębiorstwa, którą zajmują się wyspecjalizowani księgowi oraz biegli rewidenci. W zależności od określonego celu przez właściciela danego przedsiębiorstwa audyty są prowadzone na różne sposoby.

W jakim celu właściciele firm zlecają wycenę?

Wycena przedsiębiorstw jest podstawowym źródłem wiedzy na temat faktycznej kondycji firmy na dany dzień. Może ona prowadzić do wyciągnięcia wniosków, przydatnych w planowaniu dalszej przyszłości firmy.

W oparciu o wyniki wyceny właściciel lub grupa udziałowców podejmuje decyzje o kierunkach dalszego rozwoju, o wprowadzeniu firmy na giełdę, o sprzedaży udziałów lub akcji, a także o ewentualnej likwidacji bądź sprzedaży przedsiębiorstwa.

Faktyczny obraz kondycji finansowej oraz perspektyw rozwojowych to bardzo ważne punkty w działalności każdej firmy, ponieważ na ich podstawie określana jest opłacalność dalszego funkcjonowania oraz sposób, w jaki należy rozwijać się.

Przez kogo prowadzona jest wycena przedsiębiorstw?

Tego rodzaju szczegółowy audyt, uwzględniający wszystkie aspekty działalności firmy, takie, jak aktywa, pasywa, zyski, koszty oraz kierunki rozwoju jest prowadzony przez wyspecjalizowanych zewnętrznych audytorów.

Tylko obiektywne spojrzenie na całościowy profil firmy, wykonane przez zewnętrznych biegłych z zakresu rachunkowości, kadr, płac oraz innych może przyczynić się do nowego otwarcia na branżę, w której osadzone jest dane przedsiębiorstwo.

Pracownicy firm audytowych dysponują bardzo dobrze wykształconą i doświadczoną kadrą ekonomistów, biegłych sądowych oraz biegłych bankowców ze specjalizacją kredytową, dlatego ich spostrzeżenia poczynione na podstawie dostarczonych danych pozwalają na najbardziej obiektywną ocenę badanej firmy.

Jak wygląda wycena przedsiębiorstw?

Tego rodzaju audyt rozpoczyna się z reguły od precyzyjnego określenia celu, w jaki będzie on prowadzony. Rezultat, jaki właściciel firmy chce osiągnąć determinuje wybór metody badania oraz rodzaje danych jakie będą do niego użyte.

Szczegółowa analiza wszystkich dostarczonych danych prowadzi do sporządzenia raportu, w którym wskazane są interesujące kierunki działania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC