Skip to content Skip to footer

Wymagania i kwalifikacje SEP

Zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin elektryki jest coraz większe, nic więc dziwnego w tym, że coraz więcej osób decyduje się na kurs SEP. Skąd popularność takiego szkolenia i dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Uprawnienia SEP – czym są i dlaczego warto je mieć?

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, ale termin SEP odnosi się do branży elektrycznej (dokładniej rzecz ujmując oznacza on Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Kursy SEP są niezwykle wartościowe pod wieloma względami. Wiedza zdobyta w czasie uczestnictwa w nich jest przydatna nie tylko w życiu zawodowym, ale także i w codziennym. Obecnie rynek pracy wykazuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na specjalistów w dziedziny elektroniki i elektryku, dlatego też warto rozważyć zasadność odbycia kursu SEP. Dzięki niemu można zyskać szanse na pewne zatrudnienie za przyzwoite wynagrodzenie.

Szkolenie SEP dostosowuje swój program w zależności od tego, jakie uprawnienia zyskują uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu. Uprawnienia SEP można podzielić na trzy grupy – G1, G2 oraz G3. Dostępne są także kursy SEP omawiające wyłącznie tematykę dozoru instalacji elektrycznych, eksploatacji i instalacji urządzeń elektrycznych itp.

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

Do zdobycia uprawnień niezbędny jest nie tylko kurs SEP, konieczne jest także uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, zwieńczającego szkolenie. Warto także zaznaczyć, że każde szkolenie sep pod względem programu jest dostosowane w pełni do aktualnych wymagań, z uwzględnieniem zmian jakie w dziedzinie elektryki miały miejsce w ostatnim czasie.

Rodzaje uprawnień SEP

Nikt nie może pracować w zawodzie elektryka, jeżeli nie posiada aktualnych uprawnień SEP. Ze względu na rodzaj wykonywanych prac można podzielić je na dwie grupy:
– E, czyli uprawnienia do eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń z grupy elektroenergetycznych i gazowych;
– D, czyli uprawnienia dające możliwość prowadzenia dozoru nad instalacjami, siecią, oraz urządzeniami elektroenergetycznymi czy gazowymi.

Dodatkowo wszystkie szkolenia z zakresu SEP podzielić można na trzy grupy:

– G1 (kursy elektryczne) to kursy SEP przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;
– G2 (kursy energetyczne) dedykowane są osobom zajmującym się dozorem bądź eksploatacją;
– G3 (kursy gazowe) przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.