Skip to content Skip to footer

Zawód notariusza

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która jest prawnikiem o odpowiedniej aplikacji i została powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Ludzie bardzo często mają wątpliwości, z jakimi sprawami mogą się udać do notariusza i czym on się tak naprawdę zajmuje.

Zakres działania notariusza

Osoba pełniąca ten zawód zajmuje się poświadczeniami notarialnymi, intercyzami, umowami sprzedaży nieruchomości, sprawami spadkowymi. Jest to zawód zaufania społecznego, więc jego zakres obejmuje sporządzanie umów, ale również poświadczanie wszelkich dokumentów, które jest uzyskiwane przez dwie strony w wielu sytuacjach. Notariusz musi czuwać nad zabezpieczeniem praw w czasie trwania czynności notarialnych. Wszelkie dokumenty sporządzone przez notariusza mają status dokumentów urzędowych.

Dokumenty sporządzane u notariusza

Odwiedzając notariusza można zlecić stworzenie takich dokumentów jak: testament, dokumenty zawiązujące spółkę, czy też akty pełnomocnictwa. Część ludzi nie ma świadomości, że u notariusza można przeprowadzić sprawy spadkowe poprzez utworzenie tak zwanych aktów dziedziczenia. Możliwość taka została wprowadzona w 2008 roku i jeszcze nie wszyscy klienci o niej wiedzą, ale świadomość ta coraz szybciej się rozpowszechnia.

Umowa sprzedaży nieruchomości

W celu zakupu lub sprzedaży mieszkania, domu, działki czy innej nieruchomości wymaganym dokumentem jest podpisana umowa w formie aktu notarialnego, która została sporządzona przez notariusza. Podpisanie umowy jest finałem całej transakcji kupna sprzedaży i wymagany jest do tego notariusz, ponieważ tak stanowi polskie prawo. Bardzo często ludzie poza umową sprzedaży nieruchomości podpisują umowę przedwstępną, która ma większą moc niż umowa cywilnoprawna, pozwala na większą pewność realizacji postanowień. Gwarantuje też możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem, w przypadku zerwania umowy przez jedną ze stron.

Intercyza

Kolejnym aktem notarialnym jest intercyza, czyli małżeńska umowa majątkowa. Umowa ta wprowadza rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, czyli pozwala małżonką, od momentu podpisania intercyzy u notariusza, dysponować oddzielnymi majątkami. Jest ona często stosowana w małżeństwach, w których jeden z członków posiada duże przedsiębiorstwo.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl