Skip to content Skip to footer

BHP – po co się szkolić?

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych nie powinno być odbierane jako nic nie wnosząca, kilkugodzinna pogadanka. Bynajmniej! Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych jest ważne i warto brać w nim czynny udział.

Szkolenie bhp dla pracowników biurowych

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to jedyne obowiązkowe szkolenie, które pracodawca musi zapewnić swojemu podwładnemu. Wszystkie pozostałe szkolenia są dobrowolne i nieobowiązkowe. Szkolenie BHP musi być przeprowadzane regularnie i każdy, kto podejmuje pracę takiego szkolenia nie uniknie. Już sama nazwa szkolenia powinna dać wiele do myślenia. Bezpieczeństwo i higiena pracy są przecież niezwykle istotne na każdym stanowisku, nie tylko tym produkcyjnym czy przemysłowym. Cała branża administracyjna również musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń, które mogą pojawić się w ich miejscu pracy. Fakt, wypadki w biurze zdarzają się niezwykle rzadko w porównaniu z produkcją, jednak mogą się wydarzyć i wówczas warto wiedzieć, jakie ma się prawa i co należy zrobić w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych – zakres

Zakres szkolenia dla administracji nie różni się wiele od tego, dla pozostałych pracowników. Pracownicy biurowi również zdobywają wiedzę z zakresu Kodeksu Pracy, Prawa Pracy, obowiązków i praw pracodawcy czy obowiązków i praw pracownika. Po takim szkoleniu, każdy powinien wiedzieć, co zrobić w sytuacji, kiedy wybuchnie pożar, kiedy ktoś się przewróci i uderzy w głowę czy kiedy ktoś będzie miał wypadek w drodze do lub z pracy. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nie każdy potrafi opanować emocje i racjonalnie myśleć. Nie każdy wie, jak zachować się w nagłych przypadkach i co zrobić, by uniknąć krzywdy własnej bądź drugiej osoby.

Takie szkolenie nie tyko przekazuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ale również uczy właściwego zachowania. Okresowe przypominanie takich zasad jest niezwykle istotne i pomocne. W końcu nikt nie może przewidzieć tego, że wydarzy się coś złego. Że ktoś będzie potrzebować pomocy bądź, że sam znajdzie się w sytuacji podbramkowej. Warto się szkolić i warto brać czynny udział w szkoleniach. Tylko w ten sposób praca będzie przyjemniejsza i zdrowsza.