Skip to content Skip to footer

Ceny transferowe. Dlaczego opracowanie polityki cen transferowych ma tak duże znaczenie?

Ceny określane jako transakcyjne albo transferowe posiadają bardzo duże znaczenie w transakcjach prowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Aby opracować optymalne wysokości tych cen, tworzy się specjalne polityki.

Cena transferowa – co to jest?

Pod pojęciem ceny transakcyjnej, transferowej znajduje się rodzaj ceny używanej w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Podmiotami powiązanymi w tym kontekście nazywa się takie podmioty, które powiązane są pomiędzy sobą przez osobę albo kapitał. Zazwyczaj są to podmioty tworzące grupę i posiadające siedziby w tak zwanych „rajach podatkowych”.

W celu redukcji obciążeń podatkowych podmioty te mogą stosować zaniżone ceny transferowe. W ten sposób zyskują przewagę nad konkurencją. Jednak zbyt niskie ceny mogą być przyczyną zainteresowania ze strony organów podatkowych i mogą spowodować nałożenie podatku od cen rynkowych.

Czym jest polityka cen transferowych?

Aby ustalić odpowiednie poziomy cen transferowych przygotowuje się ich politykę. Jest ona formą wytycznych dla jednego podatnika albo też dla całej grupy, w jaki sposób kalkulować ceny transferowe z powiązanymi podmiotami.

Właściwie opracowana polityka cen transferowych umożliwia wtedy efektywne prowadzenie transakcji kontrolowanych i tym samym wspomaga procesy planowania podatkowego. Jest ona zatem jedną z metod optymalizacji podatkowej, pozwalającą na wykorzystanie różnic w opodatkowaniu pomiędzy krajami.

Dzięki temu podmioty powiązane mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo, a także zredukować koszty związane z tworzeniem oraz aktualizowaniem dokumentów podatkowych za każdym razem, gdy jest to konieczne.

Jak opracowuje się politykę cen transferowych?

Sporządzenie polityki włączającej ceny transferowe dla podmiotów powiązanych jest wymagającym zadaniem. Konieczne jest wtedy sporządzenie precyzyjnych zasad rządzących kalkulacjami w transakcjach.

Najczęściej opracowanie polityki cen transferowych zleca się firmom analitycznym specjalizującym się w doradztwie podatkowym. Wówczas mogą one zapewnić kompleksową obsługę, która obejmuje także dodatkowe usługi, na przykład audyty cen transakcyjnych, dokumentację cen transakcyjnych, gdy wymagane jest to przepisami prawa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.