Skip to content Skip to footer

Co wybrać? Paleta plastikowa 1200×800 czy paleta drewniana1200x800?

Popularne, drewniane europalety są standardowym rozwiązaniem wykorzystywanym przy transporcie wszelkiego rodzaju towarów. Pachnąca nowością drewniana paleta, wyruszająca w swą pierwszą podróż, jest czysta, gładka i wciąż pachnie lasem. Z całą pewnością nie stanowi zagrożenia dla towaru i pracowników. Czy jednak to samo możemy o niej powiedzieć po jej kilkumiesięcznym czy kilkuletnim użytkowaniu?

Porównanie cen nowych palet

Cena nowej palety drewnianej o uniwersalnych wymiarach 1200mm x 800mm, przeznaczonej do wielorazowego użytku to koszt około 50 – 120zł. Jej trwałość wynosi kilka lat, jednak w ciągu tego czasu ulega stopniowemu niszczeniu i wymaga konserwacji. Wytrzymałość palety zależy od jej przechowywania i warunków eksploatacji. Porównując koszty uniwersalnej palety wykonanej z materiału naturalnego i palety z tworzyw sztucznych, możemy uznać, że bardziej opłacalny jest zakup tradycyjnej palety drewnianej. Standardowa paleta plastikowa 1200×800 mm jest droższa – jej cena zaczyna się od 100zł i może wynosić nawet kilkaset złotych odj sztuki. Zależy ona od wielu czynników: m.in. modelu i rodzaju użytego materiału. Wyższe koszty początkowej inwestycji zniechęcają przedsiębiorców do wybor nowszych rozwiązań.

Rynek wtórny

Drewniane palety są chętnie skupowane i sprzedawane na rynku wtórnym, na którym europalety i platformy jednorazowe można zakupić w bardzo atrakcyjnych cenach. Niestety, rzadko kiedy za ceną idzie rzeczywista jakość. Mimo, że towar często jest przebrany, a uszkodzone sztuki zniszczone lub naprawione, konstrukcja platformy bywa naruszona, a drewno pozdzierane. Uszkodzone deski mogą pylić i zawierać wystające, niebezpieczne dla przewożonego towaru i obsługujących go pracowników, drzazgi i zadry. Obserwacja dowodzi, że palety z tworzyw sztucznych przy prawidłowym użytkowaniu nie ulegają zniszczeniu, nie wymagają napraw i mają znacznie dłuższą, liczoną w dziesiątkach lat, trwałość. Niektórzy sprzedawcy wystawiają jako europalety towar nieposiadający odpowiednich certyfikatów lub – co gorsza – używane konstrukcje jednorazowe, które wykonane są ze znacznie gorszej jakości drewna i mają mniej nośną, ażurową konstrukcję.

Co kryje się w drewnie?

Dużym problemem palet drewnianych jest to, że nie są łatwe do czyszczenia. Drewno jest doskonałą pożywką dla wielu bakterii i grzybów, których wzrostowi sprzyja przechowywanie palet na zewnątrz bez dostatecznego zabezpieczenia ich przed czynnikami atmosferycznymi. Tymczasem regularne czyszczenie i odkażanie palet z tworzyw sztucznych pozwala wyeliminować groźne patogeny – bakterie, grzyby czy pleśnie, a także oczyścić je z zabrudzeń mechanicznych. Oczyszczona paleta plastikowa 1200×800 spełnia rygorystyczne wymogi sanitarne – konieczne np. do przewożenia produktów spożywczych.