Skip to content Skip to footer

Domy nadziei

Alzheimer to straszliwa choroba, odbierająca człowiekowi pamięć, siłę do życia a często ludzką godność. Osoba dotknięta tą przypadłością potrzebuje profesjonalnej całodobowej opieki. Nie każdy jest w stanie zapewnić ją swojemu seniorowi, co często stanowi rozterkę i powód rodzinnych kłótni. Istnieje jednak inna droga – oddanie chorego do placówki typu dom opieki alzheimer.

Dom opieki alzheimer, ulga dla chorego

Domy opieki alzheimer tworzone są licznie na terenie całego kraju, jednak najwięcej powstaje ośrodków typu domy opieki warszawa i okolice. Chorzy, którzy znajdują się w trudnym stanie przejawiając zachowania agresji, rozbicia emocjonalnego i braku kontroli swojej osoby są tam często oddawani przez rodziny nie potrafiące zająć się trudnymi przypadkami, wymagającymi całodobowego czuwania. Sposób zapewnienia opieki publicznej nad takimi osobami reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej. Zgodnie z jej zapisami państwowe placówki opiekuńcze mają obowiązek przyjąć chorego i zapewnić mu wszelką pomoc. Miesięczny koszt opieki nad chorymi na Alzheimera nie powinien przekroczyć 2-3 tysięcy złotych tak by mógł być pokryty choćby ze świadczeń emerytalnych czy rentowych.

Nieco inaczej sytuacja wygląda z prywatnymi ośrodkami opieki. Ich pracy nie regulują akty prawne, ośrodki działające na wolnym rynku mają więc pełną prywatność w ustalaniu stawek miesięcznych, które często przekraczają 9 tysięcy złotych. Jakość opieki i kompetencje personelu są jednak w ośrodkach prywatnych dużo wyższe niż w tych publicznych. Również sam komfort życia chorego jest lepszy, o ile w ośrodkach państwowych mieszka on zazwyczaj we wspólnych salach to w prywatnych domach funkcjonują na ogół pokoje prywatne.

Domy opieki alzheimer Warszawa

Warszawa jako najludniejsze miasto Polski ma też statystycznie najwięcej zdiagnozowanych przypadków choroby Alzheimera. Nic więc dziwnego, iż właśnie w Warszawie powstaje najwięcej domów opieki zajmujących się opisywaną w tym artykule chorobą. Domy opieki alzheimer Warszawa rozmieszczone są głównie na południu miasta i na jego południowo wschodnich obrzeżach, choć pojedyncze występują w centrum i na północy. Kilka domów opieki odnajdziemy na Warszawskiej Pradze, dwa na Mokotowie i w Henrykowie.

W kategorii domy opieki warszawa i okolice mamy większą różnorodność bowiem zaliczamy tu także ośrodki spoza stolicy, leżące jednak w bliskim jej sąsiedztwie. Skupiska takich ośrodków znajdują się w Otwocku, Góraszce i Pruszkowie. O ile ośrodki Warszawskie w sporej części to placówki publiczne, poza Warszawą występuje przewaga prywatnych domów opieki.