Skip to content Skip to footer

Działki inwestycyjne w Katowicach

Polska jest atrakcyjnym miejscem do dokonywania inwestycji przez zachodnie firmy. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Jedną z nich jest wciąż bardzo duża dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry przy nadal relatywnie niskich wymaganiach płacowych. Dzięki temu koszty prowadzenia działalności są niższa niż na zachodzie Europy. To jednak nie jedyny przyczynek, zachęcający inwestorów do pojawienia się w kraju nad Wisłą.

Jeśli inwestować, to na Śląsku

Mimo faktu, iż oficjalne rządowe źródła temu zaprzeczając, to Polska dzieli się na dwie części – bogatszą zachodnią i centralną, oraz biedniejszą, wschodnią, określaną jako 'Polska B’. Ten drugi przypadek raczej nie jest miejscem, w którym inwestorzy chętnie by się pojawiali. Przeciwnie – zdecydowanie wolą oni lokować swoje biznesy na zachodzie, a już szczególnym upodobaniem cieszy się region śląski.

Warto przy tym zwrócić uwagę na stolicę Śląska Górnego, którą są Katowice. W mieście tym w ostatnich latach zaszły bardzo poważne zmiany infrastrukturalne, które są jednym z przejawów gwałtownego rozwoju tego miasta. Władze samorządowe wiedzą jednakże jak ważne jest dbanie o potencjalnych inwestorów. Z tego też powodu wiele wolnych nieruchomości zostało przekształconych w działki inwestycyjne w Katowicach.

Katowickie działki dla inwestorów

Zachodnie firmy odpowiadają za największe inwestycje w ostatnich latach, jakie zanotowano w naszym kraju. Nie należy jednakże zapominać, że bardzo duża część inwestycji jest dziełem rodzimych firm, które również rozglądają się za potencjalnymi lokalizacjami dla własnych przedsięwzięć. Działki inwestycyjne w Katowicach zostały przygotowane z myślą tak o jednych, jak i drugich.

Warto przy tym zauważyć, że nie wszystkie działki inwestycyjne w Katowicach znajdują się we własności samorządu. Część należy do firm i osób prywatnych, więc na rynku pojawiają się również oferty sprzedaży działek inwestycyjnych w Katowicach również i z takich źródeł.

Działka działce nierówna

Potrzeby inwestorów, poszukujących odpowiedniego miejsca do ulokowania swoich przewidywanych przedsięwzięć są zróżnicowane. Nie każdy szuka działki w pełni uzbrojonej we wszystkie media, a do tego z przygotowanymi drogami wewnętrznymi i kanalizacją teletechniczną.

Część firm oczekuje po prostu wolnego terenu, gdzie mogą zaplanować od podstaw wszelkie rozwiązania infrastrukturalne, tak aby odpowiadały przyszłej inwestycji. Ważne także, aby zapisy planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiały budowę obiektów przemysłowych.