Skip to content Skip to footer

Fundusze szkoleniowe UE

Wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie, prowadozny jest proces wyrównywania poziomów życia w poszczeólnych krajach wspólnoty. Ma to duże znaczenie, ponieważ nowe kraje często zaczynają ze słabszą gospodarką i wyższym bezrobociem.

W celu zwlaczania tych dysproporcji i poprawiania sytuacji zarówno w nowoprzyłącoznych państwach, jak i w Unii jako całości, powstały liczne programy pomocowe zasilane przez fundusze strukturalne. Jednym z nich jest EFS, czyli Europejski Fundusz Socjalny.

Dzięki funduszowi temu prowadzone są liczne kursy i szkolenia podlegające EFS mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych, aby łatwiej było im znaleźć zatrudnienie. W ramach funduszu EFS wydawane są ogromne kwoty, ale należy to traktować jako wielką inwestycję w przyszłość, gdyż dzięki temu podnoszą się możliwości zawodowe społeczności europejskiej i mobilizuje poszczególne kraje do walki ze zjawiskiem bezrobocia. Takie kursy to na przykład pisanie cv – kreatorzykariery.pl na których można się dowiedzieć jak napisać cv i jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Dzięki takim szkoleniom można dużo prościej znaleźć pracę.

Co wiecej, programy takie podnopszą też poziom wewnętrznego zintegrowania społeczeństwa unijnego w poszczególnych regionach państw członkowskich. A zwiększenie takowego oznacza w przyszłości większe szanse na podniesienie poziomu życia w danym obszarze.