Skip to content Skip to footer

Ile kosztuje egzamin na uprawnienia sep?

Osoby pracujące w przemyśle energetycznym, elektrycznym lub gazowym mogą w bardzo prosty i niezbyt kosztowny podnieść swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach sep, które kończy egzamin sep cena jego także nie jest wygórowana. Szkolenia kierowane są również do osób, które nie pracowały w tych branżach.

Jaki program obejmują szkolenia sep?

Uprawnienia sep cena są to kursy, na których uczestnicy nabywają bardzo konkretne umiejętności, upoważniające do pracy na niezwykle odpowiedzialnych stanowiskach. Obszerna wiedza teoretyczna, jaką przekazują doświadczeni wykładowcy obejmuje wszystkie aspekty zarówno budowy urządzeń, instalacji, sieci i innych odbiorników produktów energetycznych, jak i ich obsługę, czynności pomiarowe oraz kontrolne.

Oprócz wiedzy technicznej o nowoczesnych technologiach wytwarzania, przesyłania, przetwarzania oraz magazynowania substancji energetycznych, na szkoleniach na uprawnienia sep cena uczestnicy są przygotowywani do pracy przy obiektach mogących zagrażać otoczeniu i środowisku naturalnemu, dlatego bezpieczeństwo pracy jest jednym z priorytetów.

Szkolenia są prowadzone głównie w celu przygotowania uczestników do etapu końcowego, jakim jest państwowy egzamin sep cena którego określona jest ustawowo i wynosi dziesięć procent minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce.

Jaką pracę mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie sep?

Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia sep można nabyć uprawnienia w trzech grupach branżowych – G1, G2 oraz G3. Każda z grup odpowiada konkretnym uprawnieniom, które są konieczne do podjęcia pracy w branży elektrycznej, energetycznej, a także gazowej.

Uczestnicy szkolenia na G1, po jego ukończeniu posiadają stosowne świadectwa uprawniające do pracy przy instalacjach elektrycznych, przy wszelkich odbiornikach i urządzeniach przetwarzających energię elektryczną. Mogą zarówno pracować na stanowiskach związanych z montażem, remontami, przyłączeniami, jak i konserwacją oraz pomiarami.

Osoby, które na szkoleniu na uprawnienia sep zdobyły wiedzę na poziomie G2, są upoważnione do pracy przy wszystkich urządzeniach, instalacjach i sieciach, związanych z branżą paliwową. Mogą obsługiwać, remontować, montować, a także dokonywać czynności kontrolne i pomiarowe przy tego rodzaju urządzeniach.

G3 jest to grupa uprawnień, które są wymagane do pracy przy sieciach, instalacjach, urządzeniach oraz wszystkich odbiornikach gazu.