Skip to content Skip to footer

Jak z godnością zbankrutować?

Upadłość konsumencka osób fizycznych, czyli potocznie nazywane bankructwo osoby fizycznej, to naprawdę nie koniec świata! Do roku 2020 złożonych wniosków było stosunkowo dużo, ale w 2020 roku ich liczba wzrosło o ponad 60 % i wynosiła ponad 13 tysięcy osób (!). Nie tylko pandemia przyczyniła się do wzrostu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych, ale także zmiany w przepisach. Przedstawiamy przegląd najważniejszych z nich.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – jakie zmiany wprowadzono w 2020 r.?

24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające stan prawny odnoszący się do sytuacji prawnej osób zamierzających złożyć wniosek o upadłość konsumencką osób fizycznych. Przede wszystkim zmianą na korzyść konsumenta jest fakt, że może taki wniosek złożyć także osoba, która zaciągnęła długi z zachowaniem rażącego niedbalstwa, lub w wyniku działań umyślnych. Drugą najważniejszą zmianą jest rozszerzenie kręgu odbiorców możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką osób fizycznych także o przedsiębiorców prowadzących firmę jako przedsiębiorca jednoosobowy. Jeżeli taka sytuacja załamania finansowego dotyczy także Ciebie, zobacz upadłość konsumencka Warszawa, żeby wyjść z twarzą ze swoich kłopotów.

Jakie zmiany wprowadzono w upadłości konsumenckiej osób fizycznych w 2021 r.?

Rząd dostrzegł problem upadłości konsumenckiej osób fizycznych (i nie tylko) w czasie pandemii i przygotował zmiany dla przepisów, które mają wejść w życie 1.07.2021 r. Jest to pochodna ustaw z 2019 r. oraz z 2020 r. Głównym novum będzie utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych, na wzór angielskiego. Zmiany zakładają przeniesienie postępowań upadłościowych do systemu teleinformatycznego. Kto z tego skorzysta? Teoretycznie wszyscy, ponieważ powinno to usprawnić pracę praktyków, a co za tym idzie, zmniejszyć koszty na pokrycie wynagrodzenia prawnika.

Jak wyjść z twarzą z finansowej porażki?

Upadłość konsumencka Warszawa otwiera szereg dróg do wyjścia z kryzysu. Przede wszystkim: to nie jest żaden wstyd! Szczególnie dzisiaj, po sytuacji związanej z pandemią, ale nie tylko, możemy liczyć na dobre warunki oddłużenia i wyjścia na finansową prostą. Jeżeli są ku temu przesłanki, to czemu z nich nie skorzystać (?)