Skip to content Skip to footer

Nieruchomości

Od wielu lat na rynku panuje boom mieszkaniowy. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018 oddano do użytku ponad 184,8 tys. mieszkań. Jest to wzrost aż o 3,6% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak jak długo będzie trwał ów boom na rynku nieruchomości?

Rynek nieruchomości

Według opinii wielu ekspertów w bieżącym roku należy się spodziewać znacznego spadku sprzedaży nieruchomości. Warto nadmienić, że developerzy w roku 2018 oddali do użytkowania aż o 6,2% mieszkań więcej niż w 2017 roku, więc spadek sprzedaży lokali dotknie ich najbardziej.

Za spadek popytu odpowiadają głównie wysokie ceny mieszkań, które skutecznie zniechęcają do ich zakupu. W samej Warszawie za metr kwadratowy należy zapłacić 8560 zł brutto, co kształtuje już dosyć pokaźne kwoty, które znacząco przewyższają możliwości wielu obywateli.

Najbardziej z tego powodu cieszą się biura i osoby prywatne zajmujące się wynajmem pokoi i mieszkań. Spadek sprzedaży lokali przekłada się znacząco na ich wynajem i to oni w tym momencie mogą zacierać ręce, choć ceny najmu również zaczynają windować w górę.

Nieruchomości inwestycyjne

Co zatem reguluje prawnie nieruchomości i jak je klasyfikuje? Międzynarodowy Standard Rachunkowości numer 40 reguluje prawnie oraz dokładnie opisuje jakie nieruchomości zaliczane są do inwestycyjnych.

Nieruchomości inwestycyjne to między innymi grunty, budynki lub lokale użytkowe, które właściciel lub leasingobiorca posiada w celu uzyskania z nich korzyści ekonomicznych w postaci czynszów lub w dłuższym terminie mogą one przynieść zysk z ich sprzedaży poprzez wzrost ich wartości. Warunkiem koniecznym jest, aby właściciel posiadający nieruchomość nie zajmował, ale utrzymywał na ze względu na jej wykorzystanie przy produkcji, świadczeniu usług, dostawach towarów lub w celach administracyjnych.

Co nie jest nieruchomością inwestycyjną?

Międzynarodowy Standard Rachunkowości numer 40 (MSR 40) opisuje szczegółowo również, co nie jest taką inwestycją.Do nieruchomości inwestycyjnych nie są zaliczane budynki i budowla w trakcie budowy. Jednak w tym przypadku zasada ta tyczy się tylko do czasu, gdy budowa nie zostanie ukończona. W trakcie budowy widnieją one w pozycji „środki trwałe w budowie”. Również nieruchomością inwestycyjną nie są grunty oraz budynki wzniesione na nich, które stanowią przedmiot bieżącej działalności gospodarczej. Przykładem mogą być działalności developerskie, które koszty poniesione na takie budowy rozliczają na podstawie umowy długoterminowej o usługi budowlane.