Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie przydomowe

Domowa oczyszczalnia ścieków – charakterystyka

Oczyszczalnie przydomowe mają zwykle małe gabaryty, tanią i szybką instalacją. Istnieje również możliwość odprowadzenia wody pościekowej do rowu melioracyjnego lub wprost do cieku wodnego. Zbiorniki wykonane są ponadto z niezwykle trwałego zbiornika z polipropylenu. Polipropylen charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną na działanie wszelkich rozpuszczalników, zasad i soli, czy też kwasów. Oczyszczalnie przydomowe posiadają nota bene najwyższe z możliwych parametry oczyszczania, a mianowicie BZT5 = 98,6% oraz ChZT = 91,8 %. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają nawet 6 komór, podwójny system doczyszczania ścieków oraz odznaczają się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Ponadto ich żywotność ocenia się nawet na około 40 lat. Jednakże oczyszczalnie mogą być montowane jedynie wraz z drenażem rozsączającym. Z drugiej strony roczny koszt regularnego opróżniania szamba wynosi nawet 4000 złotych.

Formalności

Domowe oczyszczalnie składają się z bioaktywatora, dmuchawy napowietrzającej, rozdzielacza powietrza, podwójnym systemem napowietrzającym. Zima to najlepszy czas na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków. Rabaty oscylują wokół nawet 600zł na oczyszczalnie i 900zł na montaż, a gwarancja wystawiana jest na 10 lat. Koszt użytkowania przydomowej oczyszczalni biologicznej dla 4 użytkowników jest siedmiokrotnie niższy, aniżeli użytkowanie szamba. Przed montażem oczyszczalni należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby oraz wodoprzepuszczalność. Obowiązujące minimalne odległości zapisane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi -Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984. Instalacje powinny być opatrzone znakiem CE.

Więcej na stronie https://oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie/