Skip to content Skip to footer

Kto powinien się ubiegać o certyfikat ITIL

Działy informatyczne w szerokim ujęciu traktowane są jako działy istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednocześnie sami pracownicy działów IT uważają, że część problemów, z jakimi mają do czynienia w swojej codziennej pracy, to problemy powtarzalne, których powstanie można znacząco ograniczyć. Ułatwia to wdrożenie wiedzy ze szkolenia ITIL, które skierowane jest głównie do kadry zarządzającej pracą informatyków oraz do przyszłych kierowników projektów.

Czym jest ITIL Foundation


W czasie kilkudniowego szkolenia, zakończonego egzaminem oraz wydaniem certyfikatu ITIL, uczestnicy uczą się, jak właściwie identyfikować powtarzające się problemy oraz co należy usprawnić i zmienić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia takiego problemu. W czasie podstawowego szkolenia ITIL Foundation uczestnicy są wdrażani w tematykę ITIL oraz poznają podstawowe zasady zarządzania projektami informatycznymi. Szczególną uwagę w czasie ITIL szkolenia zwraca się na cykl życia projektu informatycznego. To właśnie świadomość, na którym etapie jest dany projekt informatyczny, pozwala na sprawniejszą współpracę z klientem wewnętrznym w celu doprecyzowania oczekiwań użytkowników. Jednocześnie współpraca pozwala na wskazanie obszarów, wymagających usprawnienia i poprawy. Szkolenie ITIL dostosowane jest do wiedzy uczestników, którzy powinni rozpocząć ścieżkę certyfikacyjną od ITIL Foundation. Certyfikat ITIL, potwierdzający posiadaną wiedzę, jest wydawany po zdaniu egzaminu na zakończenie każdego etapu szkolenia ITIL.

Kto skorzysta na szkoleniu ITIL


Choć przy szkoleniach ITIL podkreśla się rolę kierowników projektów oraz kadry zarządzającej działem IT, to merytoryczna wiedza, jaką zdobywają uczestnicy takiego szkolenia przyda się także szeregowym pracownikom działów IT, którzy są zobligowani do aktywnej współpracy z innymi pracownikami. Każdy z pracowników uczy się, jak rozpoznawać swoją rolę w określonych procesach, co w efekcie zwiększa korzyści płynące ze współpracy z klientem wewnętrznym oraz dostawcami zewnętrznymi. Już na etapie podstawowym, a za taki należy uznać szkolenie ITIL Foundation, pracownicy nabywają umiejętności oszacowania kosztów projektów IT czy potrafią zdefiniować swoją rolę w realizowanych procesach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://inprogress.pl/itil-reg-foundation.html.