Skip to content Skip to footer

Uprawnienia gazowe G3 – komu są niezbędne i jak można je zdobyć?

W trosce o jakość życia planety koniecznością staje się rezygnacja ze źródeł energii pochodzących ze spalania paliw stałych. W naszych domach pojawiają się coraz bardziej nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne odbiorniki gazowe. Ze względu na przyrost ilościowy urządzeń wykorzystujących paliwa gazowe płynne zawodem przyszłości staną się profesje związane z eksploatacją i dozorem odbiorników gazowych.

Uprawnienia gazowe G3 – komu są potrzebne?

Posiadanie uprawnień G3 jest niezbędne tam, gdzie obsługiwane są urządzenia bądź sieci zasilane gazem płynnym. Aby pracować przy montażu, naprawie, serwisowaniu, nadzorze takich urządzeń trzeba posiadać określony zasób wiedzy teoretycznej oraz dysponować zbiorem umiejętności praktycznych. Do tego niezbędne jest posiadanie certyfikatu – świadectwa dokumentującego odbycie szkolenia w zakresie uprawnień gazowych G3.

Uprawnienia gazowe G3 – do jakich urządzeń domowych są wymagane?

Najczęściej eksploatowanym odbiornikiem paliw płynnych są kuchenki gazowe. W starym budownictwie ciepłą wodę mieszkańcom zapewniają przepływowe gazowe podgrzewacze wody. Coraz bardziej popularne stają się kotły grzewcze CO zasilane gazem i kominki gazowe.Montażu tych urządzeń mogą dokonać wyłącznie osoby dysponujące uprawnieniami gazowymi. Podobnie nadzór nad ich eksploatacją – serwis i naprawa można zlecić wyłącznie fachowcom posiadającym uprawnienia G3.

Gazowe uprawnienia G3 – jak można je uzyskać?

Certyfikat dokumentujący uprawnienia g3 otrzymują osoby, które odbyły stosowny kurs oraz złożyły zakończony wynikiem pozytywnym egzamin przed Państwową Komisją powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.Podczas szkolenia realizowane są moduły tematyczne związane z montażem, eksploatacją i dozorem urządzeń i sieci gazowych oraz zasady BHP i organizacji pracy.

Szkolenie prowadzone jest najczęściej w formie wykładu połączonego z pokazem. Obecnie wiele ośrodków i firm szkoleniowych proponuje kursy na uprawnienia gazowe odbywane w trybie online.Certyfikat ważny jest przez 5 lat. Po ich upływie konieczne jest odbycie szkolenia odnawiającego uprawnienia.

Uprawnienia dla gazowników – kto może się o nie ubiegać?

Uzyskanie prawa do pracy z odbiornikami i sieciami paliw gazowych nie jest uwarunkowane posiadaniem wykształcenia kierunkowego. Kandydaci do kursu uprawnienia gazowe g3 powinni być w wieku co najmniej 18 lat i mieć ukończoną minimum szkołę podstawową.Do zdobycia uprawnień G3 nie jest konieczne posiadanie innych kursów, czyli G1 – elektrycznych lub G2 – energetycznych (cieplnych). W praktyce przydają się jednak wszystkie uprawnienia – właściwa eksploatacja i dozór nowoczesnych urządzeń gazowych wymaga wiedzy i umiejętności ze wszystkich trzech obszarów.