Skip to content Skip to footer

Zasada działania bezpiecznika topikowego

Bezpiecznik topikowy to nieskomplikowane urządzenie, stosowane do zabezpieczania instalacji elektrycznej przed zwarciem lub przeciążeniem. Urządzenie to posiada prostą budowę oraz zasadę działania. Czym są bezpieczniki topikowe, jak działają i dlaczego stanowią nieodzowny element instalacji elektrycznej?

Czym jest bezpiecznik topikowy?

Bezpiecznikiem topikowym jest niewielki element, który zabezpiecza całą sieć instalacji elektrycznej przed spięciem i przeciążeniami, a w konsekwencji wybuchem pożaru. Element ten posiada prostą budowę oraz zasadę działania.

Z czego zbudowane są bezpieczniki topikowe?

Najważniejszym elementem bezpiecznika jest wkładka topikowa, zwana potocznie topikiem. Najczęściej wykonana jest z miedzianego drutu lub srebrnej taśmy z nacięciami lub przewężeniami. Wkładki topikowe umieszczane są w obudowie wykonanej z ceramiki a wolne przestrzenie wypełnione zostają piaskiem kwarcowym. Topik jest najważniejszym elementem całego bezpiecznika – bez niego osprzęt nie spełniałby swojej ważnej roli w instalacji. W skrócie, bezpieczniki topikowe składają się z:
– wkładki topikowej;
– wstawki kalibrowej;
– podstawy bezpiecznikowej;
– osłony;
– nośnika.

Zasada działania bezpiecznika topikowego

Wkładka topikowa, znajdująca się w sercu bezpiecznika, pełni rolę przewodnika, który pod wpływem przepływu prądu nagrzewa się do pewnej temperatury. Wraz ze wzrostem natężenia prądu, topik szybciej się nagrzewa. W sytuacji przeciążenia wkładka topi się, a to może doprowadzić do zapalenia się łuku elektrycznego. Po spadku natężenia prądu do 0, łuk gaśnie. Aby tak się stało swoją rolę odegrać musi bezpiecznik – jego zadaniem jest jak najszybsze odcięcie dopływu prądu i ugaszenie łuku elektrycznego. Wypełniający urządzenie piasek kwarcowy rozprasza ogień i chłodzi łuk, doprowadzając do całkowitego ugaszenia płomienia.

Gdzie montować bezpieczniki topikowe?

Bezpieczniki montowane są najczęściej w obudowach bakelitowych, zwanych korkami elektrycznymi. Zamontowana w instalacji wkładka zabezpiecza tylko jeden obwód elektryczny, dlatego należy zadbać o odpowiednią liczbę bezpieczników w sieci. Niekiedy bezpiecznik topikowy montuje się bezpośrednio w obudowach odbiorników elektrycznych. Co zrobić w przypadku stopienia topika? Zniszczenie wkładki topikowej prowadzi do odłączenia obwodu od prądu. W związku z tym wkładkę trzeba wymienić, ponieważ staje się ona po przetopieniu bezużyteczna.