Skip to content Skip to footer

Zastosowanie fizjoterapii

Aby odtworzyć siły i sprawność organizmu po odbyciu ciężkich chorób lub też w trakcie leczenia uszkodzeń mechanicznych ciała wymagany jest odpowiedni proces rehabilitacji. W medycynie coraz częściej mówi się o skuteczności stosowania tzw. fizjoterapii (nie mylić z fizykoterapią). Ta bardzo szeroka nauka będąca dziedziną medycyny rehabilitacyjnej stanowiąca zbiór wielu mniejszych dziedzin lecznictwa.

Generalnie rzecz biorąc fizjoterapia to oddziaływanie na organizm określonymi bodźcami w celu wywołania w nim odpowiednich reakcji. Grupuje ona pod dziedziny w zależności od wykorzystywanych przez nie bodźców. Czynniki, którymi można wpływać na organizm są przede wszystkim klimat i jego zmiana, oddziaływanie wody, oddziaływanie mechaniczne na organizm czyli masaż, a także bodźce wytworzone sztucznie takie jak prąd elektryczny, ciśnienie wody, zmiana temperatur ultradźwięki itp. Rodzaj stosowanej terapii jest przede wszystkim uzależniony od stanu zdrowia organizmu. Leczenie różnych chorób a także regeneracja sił i odtwarzanie sprawności po mechanicznych uszkodzeniach ciała (złamania, utraty kończyn itp.) mogą wymagać zastosowania innych zabiegów fizjoterapeutycznych.

Rehabilitacja z wykorzystaniem fizjoterapii ma za zadanie wywołanie określonej reakcji organizmu na bodziec, który wobec niego jest stosowany. Za pomocą określonej temperatury, ciśnienia lub też poziomu ultradźwięków możliwe jest wywołanie w organizmie określonych reakcji biochemicznych, które w znacznym stopniu przyśpieszą proces leczenia, odzyskiwania sprawności i regeneracji sił. Stosowanie fizjoterapii może mieć dwojakie znaczenie. Pierwszym z nich jest eliminacja z organizmu wszelkich czynników chorobowych i chorobotwórczych. Drugim natomiast jest profilaktyka przeciw rozwijaniu się w organizmie pewnych chorób, jak również zmniejszanie prawdopodobieństwa ich pojawiania się.

Różne pod dziedziny fizjoterapii takie jak fizykoterapia, hydroterapia, klimatoterapia oraz masaże lecznicze wykorzystywane są przede wszystkim do leczenia chorób układu nerwowego, narządów ruchu, skóry, układu oddechowego, układu pokarmowego i wielu innych. To najlepszy sposób na przywrócenie możliwie najlepszej sprawności po zabiegach chirurgicznych oraz złamania lub utracie kończyn. Najczęściej fizjoterapia stosowana jest w ortopedii i neurologii.