Skip to content Skip to footer

Zastosownie opakowań w logistyce

Transport i magazynowanie różnego rodzaju produktów wymagają odpowiedniej ich ochrony. Dystrybucja natomiast wymaga odpowiedniej ekspozycji produktów, oraz dostarczenia wżnych informacji o nim do klienta. Wszystkie te wymogi spełniane są dzięki odpowiedniemu opakowaniu produktów.

Wielofunkcyjność opakowań ma ogromne znaczenie dla logistyki. Przede wszystkim opakowania pozwalają na bezpieczny transport produktów. Wykonane z różnych materiałów opakowania w postaci bezpośredniej lub kilku warstwach pośrednich chronią znajdujący się w nich produkt zarówno przed jego uszkodzeniami mechanicznymi jak również negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Przykładowo opakowania takie jak metalowe kontenery wykorzystywane w transporcie morskim chronią umieszczone w nich produkty przed zawilgoceniem oraz zasoleniem. Pakunki chronią również przed możliwym negatywnym wpływem produktu na środowisko. Niektóre środki chemiczne wymagają bardzo często wielowarstwowego zabezpieczenia aby zapobiec zanieczyszczeniu wody, gleby lub powietrza.

Opakowania zbiorcze pozwalają na łatwiejszy transport międzynarodowy. Stosowane powszechnie kontenery i palety służące pozwalają na przewóz dużych ilości produktów oraz na ich magazynowanie bez konieczności ich przeładunku. W ten sposób produkty mogą być bardzo szybko załadowywane, wyładowywane oraz przemieszczane wewnątrz magazynu.

Opakowania z trwałych pozwalają na łatwe magazynowanie i transport produktów niepoliczalnych o nieregularnych kształtach takich jak płyny czy różnego rodzaju produkty sypkie. Kartonowe pudełka zawierające ryż są łatwiejsze i dużo bardziej higieniczne do transportu i magazynowania niż w przypadku przewożenia ryżu „luzem”.

Jednym z funkcji opakowań w logistyce jest wykorzystywanie ich jako jednostek miary. Ładowność wielu statków – transporterów mierzona jest liczbą kontenerów możliwych do przetransportowania w trakcie jednego rejsu. Jeden kontener dwudziesto- stopowy określany jest jako jednostka TEU (z ang. Twenty-feet Equivalent Unit). Bardzo często różnego rodzaju dostawy mierzone są ilością palet.