Skip to content Skip to footer

Gdy ktoś bliski zapomina, kim jest

Gdy starsza osoba z naszego otoczenia zaczyna chorować, jest to zazwyczaj trudne przeżycie dla wszystkich wokół, zwłaszcza jeśli pamiętamy seniora lub seniorkę z lat ich świetności, gdy byli jeszcze pełni wigoru. Jedną z najbardziej traumatycznych dla rodziny i przyjaciół staruszka dolegliwości jest choroba alzheimera, która sprawia, że w ciągu zaledwie kilku tygodni możemy stać dla ukochanej babci bądź dziadka zupełnie obcą osobą. Rozpoczyna się wówczas czas trudnych wyborów, m.in. dotyczących tego, czy i jaki ośrodek opiekuńczy dla osób starszych wybrać.

Nieobecność mentalna

Pogłębiająca się demencja powoduje, że chory przestaje rozpoznawać osoby z otoczenia, miejsca, zdarzenia z przeszłości, a nawet powoli zapomina, w jaki sposób wykonywać codzienne czynności. Domy opieki dla chorych na alzheimera są przeznaczone dla staruszków, którzy są samotni, albo którymi rodzina nie jest w stanie się fachowo zaopiekować, nawet, pomimo szczerych chęci. Codzienna opieka nad chorym z zaburzeniami pamięci, czy świadomości jest bowiem niezwykle trudna. Wymaga ogromnych pokładów cierpliwości, zrozumienia, a nawet krzepy fizycznej. Chorzy często nie chcą przyjmować leków, nie mają zaufania do osób postronnych, zamykają się w swoim własnym świecie, bywają kapryśni lub po prostu uciążliwi. Dom opieki dla chorych na alzheimera warszawa jest w stanie odciążyć krewnych w przeciążających obowiązkach związanych z codzienną pielęgnacją seniora.

Choć trudno przejść do porządku dziennego nad tym, że bliska nam osoba jest obecna ciałem, ale nie duchem, trzeba poszukiwać w każdej sytuacji rozwiązań optymalnych dla samego zainteresowanego. Ośrodek opiekuńczy dla osób starszych to nieraz jedyna szansa dla seniora na godne spędzenie ostatnich lat życia.

Lęk przed oddaniem kochanej osoby w obce ręce

Rodzina chorego, co w pełni zrozumiałe, często ma wątpliwości, czy domy opieki dla chorych na alzheimera są najlepszym wyjściem. Większość z nas wychodzi po prostu z założenia, że człowiek zawsze lepiej i bezpieczniej czuje się w swoich czterech ścianach. W przypadku tak złożonego schorzenia, jakim jest alzheimer ta przesłanka zostaje jednak z góry wyeliminowana. Chory nie pamięta bowiem czasem nawet własnego imienia i nazwiska, tym bardziej z trudem przychodzi mu rozpoznawanie konkretnych miejsc. Poza tym, dom opieki dla chorych na alzheimera Warszawa, stwarza chorym ze stolicy oraz okolic odpowiednie warunki medyczne i sanitarne. Największą zaletą tego typu ośrodków jest fakt, że przy chorych nieustannie ktoś jest. Eliminuje to więc ryzyko, że starsza osoba wyjdzie z domu bez dokumentów i zapomni, gdzie mieszka.