Skip to content Skip to footer

Profesjonalne CV – wymogi

Badania pokazują, że dobrze przygotowane CV odgrywa bardzo ważną rolę w procesie rekrutacji i pozwala przebić się przez pierwsze sito podczas prowadzonej rekrutacji na dane stanowisko.

Jak stworzyć profesjonalne CV?

Dobre CV to przede wszystkim przejrzyste CV, gdzie poszczególne sekcje, takie jak: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy umiejętności są od siebie oddzielone. Pisząc profesjonalne CV należy zastanowić się, w jakiej kolejności chcemy ułożyć poszczególne sekcje oraz w jakiej kolejności przedstawić swoje doświadczenie i wykształcenie, tak aby można było o sporządzonym przez siebie CV powiedzieć, że jest to dobre CV.

Przyjmuje się, że na samej górze powinny znajdować się dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e- mail, numer telefonu, a także zdjęcie, chociaż nie zawsze jest ono konieczne, chyba że aplikujesz do branży, która tego wymaga. Później powinno się znaleźć doświadczenie zawodowe, wykształcenie i posiadane umiejętności. Na samym dole dobrego CV powinna znaleźć się zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli zaś chodzi o zaprezentowanie swojego doświadczenia i wykształcenia zaleca się aby zostało to opisane w porządku chronologicznym. Czyli od ostatnio wykonywanej pracy do najdawniej wykonywanej i analogicznie, jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe od najbardziej aktualnego wykształcenia do najmniej aktualnego.

Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje, jak stworzyć profesjonalne CV.

Jak napisać profesjonalne CV?

Dobre CV nie powinno mieć więcej niż dwie strony A4. Trzeba pamiętać, że rekruter prowadzący rekrutację na dane stanowisko musi przeczytać kilkadziesiąt CV, jak nie kilkaset CV podczas jednej rekrutacji. Dlatego nie ma zbyt dużych szans, żeby rekruter przeczytał z dużą uwagą i dokładnością CV, które liczy dużo stron. Dlatego pisząc profesjonalne CV, należy opisać w sposób skondensowany zajmowane stanowiska, a resztę szczegółowo omówić podczas spotkania rekrutacyjnego. Chyba, że jesteś osobą, która dopiera rozpoczyna swoją drogę zawodową, wtedy rzeczywiście w sposób bardziej szczegółowy możesz opisać swoje doświadczenie zawodowe.

Uwaga: Zawsze przed wysłaniem CV do potencjalnego pracodawcy, należy go przejrzeć i zaktualizować.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://kreatorzykariery.pl/