Skip to content Skip to footer

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – jak to zrobić?

Najczęściej przedsiębiorcy, którzy decydują się na rozpoczęcie swojej działalności, wybierają formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, założenie jednoosobowej działalności jest dość łatwe i szybkie. Po drugie, z jej prowadzeniem nie wiąże się aż tak dużo formalności. Z czasem jednak zachodzi potrzeba jej przekształcenia w spółkę. Jak to zrobić?

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę możliwe jest na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Aby to zrobić, przedsiębiorca spełnić musi kilka warunków.

Wśród nich wymienić trzeba konieczność sporządzenia planu przekształcenia, złożenia oświadczenia o przekształceniu, powołania członków organów spółki oraz konieczność zawarcia umowy spółki i dokonania wpisu do rejestru spółek przy jednoczesnym wykreśleniu działalności z CEIDG.

Czy przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jest korzystnym rozwiązaniem?

Jak wspomniano, na pewnym etapie prowadzenia biznesu wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie swojej działalności w spółkę. Wynika to z wymiernych korzyści, jakie wiążą się z tym rozwiązaniem. Przede wszystkim taką korzyścią jest ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy. Prowadząc jednoosobową działalność, przedsiębiorca odpowiada za swojej decyzje i działania całym swoim majątkiem. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność ta ograniczona jest to kwoty wkładu.

Wśród innych korzyści wskazać można na większe możliwości pozyskania dodatkowego kapitału. Mowa tu choćby o możliwości pozyskania nowych wspólników, a tym samym podniesienia kapitału zakładowego spółki. Środki te wykorzystać można na rozwój firmy.

Z jakimi obciążeniami wiąże się przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pamiętać jednak trzeba, że przekształcenie działalności w spółkę wiąże się także z dodatkowymi obciążeniami. Są to choćby wyższe koszty prowadzenia firmy. Mowa tu konkretnie o kosztach związanych z obsługą księgową. W przypadku spółek konieczne jest bowiem prowadzenie pełnej księgowości.

Dodatkowo spółki zobowiązane są do składania sprawozdań finansowych. To także wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz formalnościami. Dlatego decydując się na przekształcenie, należy mieć to na uwadze.