Skip to content Skip to footer

Recykling czy biznes?

W nomenklaturze oficjalnej związanej z rachunkowością terminem złomowanie określa się likwidację środka trwałego, jednak większość z nas postrzega złomowanie jako proces wycofania przedmiotu z użytkowania połączony z odzyskaniem i wykorzystaniem elementów nadających się do dalszego użytkowania i jednoczesnym zutylizowaniem tych nieprzydatnych. Wśród surowców najczęściej złomowanych znajdują się wyroby stalowe.

Recykling czy biznes?

Złomowanie rozumiane jako odzyskiwanie i bezpieczne dla środowiska utylizowanie odpadów to niezwykle istotna czynność z punktu widzenia ochrony środowiska.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pokłady surowców naturalnych się wyczerpują, ich wydobycie jest coraz bardziej kosztowne a często także niebezpieczne, więc odzyskane metale są równie cenne, jak ich wydobyte z ziemi rudy.

Jednak ekologia to nie wszystko. Złomowanie to także pomysł na zarobienie pieniędzy. Dla wszystkich to propozycja dostarczania do punktu skupu niepotrzebnych zalegających po strychach i piwnicach starych maszyn, urządzeń, rowerów, arkuszy blachy itp. Można też otworzyć własną działalność w postaci skupu złomu.

Podsumowując: niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielem złomowiska czy jego klientem skup metali jest opłacalny, a dowodem na to mogą być bardzo atrakcyjne Ceny złomu stalowego oraz metali kolorowych.

Co można odstawiać do punktu skupu?

Na puntach skupu przyjmowane są przedmioty metalowe wykonane ze stali, żeliwa, metali kolorowych.

Wśród metali kolorowych królują aluminium oraz miedź. Na skup najczęściej trafiają wykonane z tych metali puszki, rury, przewody elektryczne, arkusze blachy, części maszyn, wióry.

Żeliwo występujące dwojakiej postaci jako ciemne i białe (kolor związany jest z czasem trwania procesu chłodzenia wytopionego żeliwa) najczęściej jest surowcem, z którego wykonano grzejniki C.O. oraz części maszyn lub urządzeń.

Złom stalowy dzieli się na wsadowy i niewsadowy. Określenie to związane jest z kolejnym etapem recyklingu, jaki jest wytopienie złomu w piecu hutniczym. Ten złom, który można wytapiać bez przygotowania nazywamy wsadowym, a wymagający obróbki wstępnej (oczyszczenia) to złom niewsadowy. Jeśli chodzi o wsadowy złom stalowy cena skupu tego surowca jest wyższa, od ceny stali złomowej innego rodzaju.

Od czego zależą ceny złomu stalowego?

Najważniejszym kryterium klasyfikowania złomu jest jego „gotowość” do dalszych etapów recyklingu. Jak wspomniano wyżej złom stalowy wsadowy jest najdroższy, ponieważ można go wytapiać bez dodatkowego przygotowania.

Czynnikiem kształtującym ceny skupu złomu stalowego jest także lokalizacja złomowiska. Wprawdzie dla detalicznych sprzedawców, którzy chcą pozbyć się kilku staroci z domu nie ma to większego znaczenia, ale dla hurtowników sprzedających tony surowca wyższa cena w innej lokalizacji, mimo kosztów transportu, może kalkulować się znacznie korzystniej. Dostawcy hurtowi mogą liczyć również na preferencyjne stawki z racji stałej współpracy z punktem skupu.