Skip to content Skip to footer

Wymogi wprowadzenia produktu żywnościowego

Producenci żywności nie mają łatwego życia. Od wymyślenia konkretnego produktu do wprowadzenia go na rynek z wszelkimi możliwymi pozwoleniami i oznaczeniami mija naprawdę wiele czasu. Restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej mają na celu wyeliminowanie rzeczy szkodliwych lub niezdrowych.

Wdrożenie zasad jakości produktu

Na każdym etapie produkcji żywności muszą być przestrzegane są zasady, które maja na celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumenta. Należą do nich grupy zasad:GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) – oznaczające procedury przyjmowania, magazynowania i użycie surowców potrzebnych do produkcji konkretnych wyrobów żywnościowych.GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) – oznacza procedury związane z myciem i dezynfekcją narzędzie do pracy w postaci rąk pracownic i pracowników. W procedury te wchodzą również różne szkolenia związane z higieną pracy.HACCP (System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli) – służy do kontrolowania żywności znajdującej się w firmie. Regularna kontrola składu produktu, jego temperatury lub wyglądu pozwoli na realne zaobserwowanie ewentualnych zagrożeń wynikających na przykład ze złych warunków przechowywania produktu żywnościowego.

Zdrowa żywność

Producent zdrowej żywności, tak jak i każdej innej ma za zadanie przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych grup zasad i procedur bez względu na koszta. Kiedy produkt zostanie już wytworzony producent musi zgłosić go do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z prośbą o potwierdzenie jakości handlowej. Świadectwo jakości handlowej jest odpłatne i wydaje się go jedynie na wniosek producenta.

Oznakowanie żywności

W świetle przepisów prawa oprócz wymaganych certyfikatów produkt spożywczy powinien mieć opakowanie opatrzone pełnym składem, bez zatajania jakichkolwiek informacji. Ważna jest oczywiście data produkcji, nazwa produktu i producenta oraz miejsce wytwarzania sprzedawanej żywności.

Jest też kilka konkretnych zasad, których bez wyjątku musi przestrzegać każdy producent żywnościowy:
– żaden napis na opakowaniu produktu nie może sugerować, iż jest to żywność specjalistyczna, służąca do odchudzania czy też innych czynności medycznych
– nazwa, skład i opis muszą być naniesione w języku polskim
– na opakowaniu musi się znaleźć data przydatności do spożycia
– genetycznie zmodyfikowana żywność musi posiadać odpowiednie oznaczenie
– opakowania produktu muszą spełniać wszelkie wymogi jakościowe i higieniczne oraz normy wyznaczone przez Unię Europejską.