Skip to content Skip to footer

Sprawne wdrażanie systemu informatycznego

Wdrażanie systemu informatycznego to bardzo złożony proces, mający znaczący wpływ na wiele obszarów przedsiębiorstwa.
Jeśli strategia IT jest spójna ze strategią firmy, przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej, a tym samym do sukcesu firmy poprzez zoptymalizowaną konkurencyjność.

Kompetentni partnerzy projektu

Nikt nie musi sam zajmować się projektem IT. Warto skorzystać z pomocy eksperta, który fachową przeprowadzi Wdrażanie systemu informatycznego. Jeśli – jak to często bywa w mniejszych firmach – nie ma specjalisty IT, projekt powinien być realizowany przy wsparciu kompetentnego partnera zewnętrznego. Aby zdecydować, które rozwiązanie jest ostatecznie najbardziej sensowne, warto współpracować z zewnętrznymi ekspertami, którzy są na bieżąco z nowościami technologicznymi i oferują dodatkową perspektywę.

Obie strony muszą być w pełni świadome swoich obowiązków. Kierownictwo firmy muszą zapewnić, że zewnętrzny partner IT jest naprawdę kompetentny i wiarygodny. Partner IT małej firmy musi mieć świadomość, że przez swoją rolę „administratora zewnętrznego” jego rady i decyzje mogą mieć daleko idące konsekwencje dla klienta – zarówno w kierunku sukcesu, jak i porażki.

Pisemna specyfikacja wymagań

Aby wdrażanie systemu informatycznego i współpraca z usługodawcą przebiegały jak najsprawniej, niezbędna jest pisemna specyfikacja wymagań.

Jeśli wszyscy zaangażowani wiedzą, jakie są ich zadania, nic nie stoi na przeszkodzie ukierunkowanego podejścia do udanego wdrożenia IT. Należy sporządzić kartę specyfikacji i plan projektu. Zarządzanie projektem zapewnia koordynację poszczególnych kroków i uwzględnienie wszelkich zmian w planie wdrażania systemu informatycznego.

Nie należy lekceważyć znaczenia specyfikacji dla pomyślnej realizacji projektu informatycznego, ponieważ jest ona częścią umowy z usługodawcą. W przypadku rozbieżności pomiędzy partnerami biznesowymi wystarczy spojrzeć na specyfikacje, aby stwierdzić, czy zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami i w całości.

Przeszkolenie pracowników

Nowe oprogramowanie, konfiguracja sieci lub przejście na telefoniczny system głosowy IP oznacza zmianę, dlatego należy odpowiednio wcześnie przygotować i przeszkolić pracowników.

Projekt musi być przedstawiony realistycznie i nie należy podnosić oczekiwań, których nie można spełnić. Należy również wymienić słabości nowego rozwiązania, których nie można było uniknąć. Wcześniej czy później użytkownicy sami zauważą, gdzie są słabe punkty.